Rudi Hakvoort

Rudi Hakvoort is een expert op het gebied van energieregulering en het ontwerp van energiesystemen. Hij was van 1998 tot en met 2005 hoofd van de afdeling Marktinfrastructuur van de Nederlandse toezichthouder op de energienetten. Rudi Hakvoort was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsmarkt, netwerkregulering en netinvesteringen alsook voor capaciteitsallocatie, congestie management en markttoezicht. Van 2000 – 2004 fungeerde hij als voorzitter van de werkgroep Congestiemanagement van de Council of European Energy Regulators.

Rudi Hakvoort behaalde in 1989 zijn ingenieursdiploma aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan diezelfde universiteit in 1993. Hij is in deeltijd universitair hoofddocent bij de Technische Universiteit Delft en trainer in verschillende internationale cursussen op het gebied van energieregulering.

Rudi Hakvoort is sinds 2007 als partner aan D-Cision verbonden. Hij heeft aan tal van projecten bijgedragen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Aandachtsgebieden

  • Energiebeleid & regulering
  • Marktinrichting & marktintegratie
  • Strategische netontwikkeling & smart grids
  • Tarifering & economische regulering
  • Duurzame gebiedsontwikkeling & lokale energie-initiatieven
  • Gasveiligheid & safety governance

 


Terug naar "Ons team"