Netbeheerders

Netbeheerders staan voor de uitdaging om de elektriciteit, gas en warmtenetten voor te bereiden op de energietransitie. Het aandeel duurzame energie zal geleidelijk toenemen, wat de transportbehoefte zal beïnvloeden. De netten zullen de nieuwe ontwikkelingen moeten kunnen faciliteren. Dit vereist investeringen om de netten te ‘upgraden’.

Ook worden de energienetten anders bedreven dan vroeger. Als gevolg van marktintegratie en de gewijzigde energiebronnen neemt de internationale energie-uitwisseling toe. Tegelijkertijd vereisen ook lokale initiatieven voor duurzame energie passende arrangementen. Slimme meters en de toepassing van ICT veranderen de klassieke energienetten in ‘slimme netten’.

D-Cision ondersteunt netbeheerders in het ontwerp en de bedrijfsvoering van betrouwbare en betaalbare netten voor het transport en de distributie van elektriciteit, gas en warmte die in staat zijn om de energietransitie te faciliteren.