Beleidsmakers

Beleidsmakers op energiegebied zien zich gesteld voor enorme uitdagingen. Overheden trachten de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energietransitie voor te bereiden. Dit krijgt in de regel handen en voeten door het bevorderen van energiebesparing en efficiënt energiegebruik en door het overstappen op duurzame energie.

De voorzieningszekerheid staat ook weer hoog op de agenda. Door veranderingen in de internationale energiemarkten en de snelle toename van het aandeel duurzame energie is het garanderen van de voorzieningszekerheid ingewikkelder dan vroeger. Tegelijkertijd zien beleidsmakers zich gesteld voor de uitdaging om het effect op de energiekosten tot een acceptabel niveau te beperken.

D-Cision ondersteunt beleidsmakers bij de energietransitie, met behoud van de voorzieningszekerheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening.